Welkom

Mbo advies is het adviesbureau van Marleen van de Wiel dat is gespecialiseerd in onderwijsadvies en projectmanagement in het beroepsonderwijs, in het bijzonder over examinering mbo en (herziene) kwalificatiedossiers mbo.
Mbo advies voert opdrachten uit voor branches & bedrijven en voor (docententeams of examencommissies van) mbo-scholen. Accenten in de werkzaamheden liggen op examinering en het creeeren van draagvlak en bewustzijn.