expertise – ervaring

Mbo advies heeft ervaring en expertise opgedaan in diverse functies en rollen in verschillende type organisaties. Hierdoor is Mbo advies in staat onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en kan hierbij putten uit voorbeelden uit diverse situaties. Rode draad is het mbo en de onderwerpen examinering en loopbaanoriëntatie.

Examinering mbo
De aandacht voor examinering in het mbo is de afgelopen jaren toegenomen en de wet en regelgeving lijkt soms erg ingewikkeld. Door een gezamenlijke visie en duidelijke taakverdeling kan de kwaliteit van examinering efficiënt worden verbeterd.
Door haar ervaring als projectleider van het Servicepunt Examinering Mbo bij de Mbo Raad (nu Kennispunt Onderwijs & Examinering), maar ook door het verzorgen van trainingen en extern voorzitterschap bij diverse examencommissies, kan Mbo advies teams en organisaties adviseren over de examenorganisatie en de uitvoering van examinering.

Loopbaanoriëntatie mbo
LOB in het mbo is meer dan alleen een lesje LOB in het eerste leerjaar. Om studenten in het mbo goed te begeleiden bij de (studie) loopbaan is samenwerking tussen LOB, SLB en BPV wenselijk.
Door haar ervaring als projectleider van het Servicepunt LOB Mbo en Expertisepunt LOB voor vmbo, havo/vwo en mbo en verschillende andere opdrachten heeft Mbo advies een brede kijk op de mogelijkheden van LOB in het mbo. Wat moet en mag en hoe kan je LOB zo optimaal mogelijk inzetten voor studenten?

Diverse invalshoeken
Mbo advies heeft zich de afgelopen jaren verder gespecialiseerd in examinering en loopbaanoriëntatie in het mbo. Deze expertise en ervaring heeft zij opgedaan in verschillende settings:
– verschillende rollen: projectleider, adviseur, manager, voorzitter en trainer
– uiteenlopende branches: techniek, uiterlijke verzorging, zorg en welzijn
– diverse organisaties: roc’s, aoc’s, vakscholen en brancheorganisaties

Voor een compleet overzicht van ervaring en expertise zie LinkedIn