Portfolio

Mbo advies kiest bewust voor een gevarieerd portfolio met zowel aandacht voor het coördineren van projecten, het begeleiden van (onderwijs en examen) teams als het (samen) ontwikkelen van een gezamenlijke visie en onderwijs- en examendocumenten.

 • examinering
  projectleider Servicepunt Examinering mbo
  – trainer, adviseur, dagvoorzitter van diverse
      studiedagen, presentaties en workshops
  – onafhankelijk voorzitter examencommissie mbo
  – coach, adviseur examencommissies en examenorganisaties 
     (zowel bekostigd als niet bekostigd, roc’s en aoc’s)
 • loopbaanoriëntatie en -begeleiding
  projectleider Expertisepunt LOB vmbo, havo/vwo en mbo

  – projectleider Servicepunt LOB mbo
  – adviseur VO-scholen bij gezamenlijk LOB-traject
 • brancheopleiding en -exameninstelling
  – manager exameninstelling Schoonheidsverzorging
     – opzetten/beheren assessorenpool Schoonheidsverzorging
     – initiëren/opzetten digitale examinering
 • mbo onderwijs algemeen
  servicedocument examinering Haarverzorging mbo
  – beleidsnotitie onderwijs en examinering Nederlands mbo
  examenplannen sector techniek mbo
  – BPV-plan sector techniek mbo

Voor meer informatie: LinkedIn