project – advies

Mbo advies kiest bewust voor een gevarieerd portfolio met zowel aandacht voor het coördineren van projecten, het begeleiden van (onderwijs en examen) teams, het verzorgen van trainingen als het (samen) ontwikkelen van een gezamenlijke visie en onderwijs- en examendocumenten.

Al ruim 15 jaar is Mbo advies met veel plezier werkzaam in en voor het mbo onderwijs. Door de verschillende rollen en projecten heeft Mbo advies veel kennis en ervaring op het gebied van examinering in het mbo, wet- en regelgeving in het mbo, loopbaanoriëntatie en -begeleiding, (herziene) kwalificatiestructuur inclusief keuzedelen.

Mbo advies is goed in een onderscheid te maken tussen ‘moeten’ (wet) en ‘mogen’ (professionele ruimte), bouwt graag bruggen tussen beleid en werkvloer en gaat altijd uit van de professionele expertise van de ander.

Korte of langere projecten, trainingen of presentaties en het (periodiek) begeleiden van een onderwijsteam of examenorganisatie in tijden van verandering, Mbo advies maakt graag met u concrete afspraken over het gewenste resultaat.

Linkedin