publicaties – handreikingen

Sommige adviestrajecten hebben een concreet resultaat: een handreiking. Doel van deze handreikingen is om scholen concreet op weg te helpen door per onderwerp relevante webpagina’s en documenten te koppelen, ervaringen van verschillende scholen en branches te presenteren en wet- en regelgeving toegankelijk te maken.
Mbo advies heeft twee handreikingen gemaakt voor de handelsopleidingen en het groene mbo.