Els Welbedacht / Ester van Meeteren – Nordwin College

“De doelen die vooraf gesteld zijn door de opdrachtgever aan de training zijn behaald: verbinding tussen examencommissie en onderwijs.
Wij vinden dat Marleen scherp is, dat ze duidelijke en begrijpelijke informatie geeft, deelnemers actief betrekt en een goede balans heeft tussen luisteren en reageren.”