training – workshop

Mbo advies verzorgt trainingen en workshop op het gebied van examinering en loopbaanoriëntatie. Deze trainingen en workshops zijn ‘op maat’ zodat deze aansluiten bij de vraag en ontwikkelingsfase van de organisatie. Tijdens de training gaan deelnemers aan de slag met eigen documenten of landelijke formats, zodat na afloop er sprake is van een concrete opbrengst.

Voorbeelden van eerder verzorgde trainingen zijn:

 • Examencommissies mbo: onafhankelijk en deskundig
  een inleidende training voor nieuwe leden van de examencommissie
 • Examencommissies mbo: kwaliteitsborging examinering
  aan de slag met een kwaliteitsplan examinering
 • Valideren en vaststellen van examens in het mbo
  over het nut van risicogericht vaststellen van examens
 • Examinering in de beroepspraktijk van het mbo
  samen zicht krijgen op de examinering in de beroepspraktijk
 • Loopbaanoriëntatie in het mbo: de student centraal
  over de integratie van lessen LOB, taken SLB en ervaringen BPV

Mbo advies kan ook een presentatie verzorgen op bijvoorbeeld een teamdag of dagvoorzitter zijn op een studiedag.